Predstavenie spoločnosti

OMS Lighting (OMS) patrí k lídrom v segmente osvetlenia v Európe, je tvorcom a producentom priemyselných a dizajnových svietidiel a komplexných svetelných riešení pre interiér aj exteriér. Svietidlá OMS osvetľujú širokú škálu priestorov vo viac ako 120 krajinách sveta. Moderná spoločnosť s inovačnou silou v oblasti dizajnu, technológií a zodpovednosti k životnému prostrediu. Vlastné výskumné a vývojové centrum, interné oddelenie dizajnu v kombinácii s nadštandardným technickým zázemím umožňujú definovať nové trendy v osvetlení. Komplexný prístup, zabezpečenie celého procesu od idey až po realizáciu a servis, flexibilita a široká sieť partnerov dávajú OMS neprekonateľné možnosti realizovať takmer akúkoľvek svetelnú víziu.

Výrobný program OMS, segmentovaný do troch značiek UNOLUX, ADVANCED a ELITE, zahŕňa široké spektrum typov svietidiel pre administratívne a obytné priestory, hotely, reštaurácie, zdravotnícke zariadenia, výrobné a skladové priestory, banky, športoviská, historické a architektonické pamiatky, billboardy, verejné priestranstvá či cestné komunikácie. Vyvinuli sme a v praxi úspešne aplikujeme vlastný štandard kvality osvetlenia Lighting Quality Standard (LQS) a interaktívny softvér určený na výpočet jeho parametrov LQS Composer, ktoré v súčasnosti predstavujú najobjektívnejší spôsob hodnotenia kvality osvetlenia v svetlárskom priemysle. Sme lídrom a priekopníkom v oblasti LED technológií a vlastníkmi rozsiahleho know-how v oblasti ich výroby a využívania. Dôvera, ktorá sa nám od našich zákazníkov dostáva, nám napomáha udržiavať firemné hodnoty a dosahovať stanovené vízie.

"Nevyhrávajú veľkí nad malými, ale rýchlejší nad pomalšími, kvalitnejší nad menej kvalitnými, odvážnejší nad menej odvážnymi."

Vladimír Levársky - CEO

 

OMS v číslach
Rok založenia: 1995
Počet zamestnancov: 1008
Export: 98%
Distribúcia: 122 krajín sveta
Plocha výrobného závodu: 92 600 m2

Vízie a hodnoty
Filozofiou spoločnosti je udržať líniu vývoja ako modernej spoločnosti, ktorá je aktívnym tvorcom trendov v oblasti dizajnu, technológií a zodpovednosti k životnému prostrediu. Spoločnosť OMS kladie dôraz na maximálnu spokojnosť svojich zákazníkov a pružné prispôsobovanie sa ich potrebám a očakávaniam. Uskutočnenie týchto cieľov je možné prostredníctvom operačnej a strategickej flexibility.


 

Operačná flexibilita:

 • Produktové portfólio – vertikálne rozdelenie zahŕňa vnútorné aj vonkajšie osvetlenie, komerčné, industriálne, architektonické. Klasické zdroje svietidiel nahrádzajú LED moduly, ktoré predstavujú budúcnosť v oblasti svetelných zdrojov.
   
 • Okamžitá personálna kapacita – plnenie objednávok zabezpečuje vyše 800 zamestnancov spoločnosti pôsobiacich v administratíve a vo výrobnej sfére. Máme vyprofilované tímy profesionálov, prinášajúcich novú kvalitu do každodenného chodu spoločnosti. 25 špecialistov so zameraním výlučne na LED technológie, 50 vysokokvalifikovaných členov R&D teamu, 50 členov Sales Teamov, 8 marketingových špecialistov, samostatné oddelenie nákupu, logistiky.
   
 • Flexibilita malých i veľkých objemov – vybavenosť najmodernejšími technológiami umožňujúcimi zmenu výrobnej dávky takmer bez prestojov a množstevných obmedzení nám dovoľuje vybavovať objednávky metódou FIFO, oddelenie nákupu prispieva k dynamickému zabezpečeniu všetkých potrebných komponentov.
   
 • Zákaznícke riešenia – od minimálnej úpravy existujúceho svietidla z nášho portfólia, cez špeciálne konštrukčné zmeny až po návrh úplne nových produktov. Práve úpravy produktov podľa prianí a špecifikácií zákazníkov z našej spoločnosti robia preferovaného dodávateľa.

Strategická flexibilita:

 • Systematické rozširovanie poľa pôsobnosti – horizontálne rozdelenie výrobného portfólia spoločnosti na 3 kvalitatívne segmenty (Unolux, OMS, ELITE) pokrýva špecifiká trhu so svietidlami od ekonomických produktov až po designovo a technologicky vyspelé riešenia so sofistikovaným systémom riadenia. Naši zákazníci u nás vždy nájdu riešenia podľa požiadaviek trhov, v ktorých obchodujú. Sme schopní uspokojiť širokú škálu zákazníckych potrieb.
   
 • Schopnosť rýchlo inovovať – permanentná inovácia v oblasti kvality, dizajnu, technológie výroby (automatizácia, robotizácia) a podpora rozvojom v oblasti R&D (fotometria, laboratóriá, softvérové riešenia).
   
 • Aktívne nasledovanie nových trendov – implementácia zmien v spoločenskom správaní pri výbere produktov do konkrétnych výrobných riešení (energeticky úsporné, ohľaduplné k životnému prostrediu, využívajúce denné svetlo, s možnosťou meniť farbu svetla, LG7).
   
 • Kontinuálna geografická expanzia – prenikanie na nové trhy a sledovanie individuálnych potrieb zákazníkov v jednotlivých krajinách prostredníctvom skúsených, jazykovo vybavených pracovníkov sales oddelenia.
   
 • Odvaha a rýchlosť – – jeden z hlavných benefitov spoločnosti odrážajúci sa v každom vyššie spomenutom bode bez výnimky.


OMS JE ČLENOM ORGANIZÁCIE ZHAGA        

ZHAGA je kooperácia širokého spektra priemyselných spoločností zameraná na vývoj špecifikácií a noriem pre rozhrania LED aplikácií. ZHAGA umožňuje vzájomnú kompatibilitu medzi produktami rozdielnych výrobcov a zahŕňa fyzické rozmery ako aj fotometrické, elektrické a tepelné vlastnosti svetelného zdroja LED.

 

For mobile version of OMS Corporate Brochure click here.

Na stiahnutie

Please, fill correctly all fields!
Send