LED Lab

Kvalitný výskum a vývoj je jedným zo základných pilierov technologicky vyspelej firmy akou OMS bezpochyby je.

LED Lab

LED Lab logotypeZa účelom jeho neustáleho skvalitňovania sme paralelne s ostatnými aktivitami (LED Akadémia, spolupráca s Katedrou svetelnej techniky, Katedrou priemyselného dizajnu, a iné) nadviazali úzku spoluprácu s Katedrou mikroelektroniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pol roka snahy v rámci projektu Prepojenie akademickej sféry s priemyslom, vyústilo pri príležitosti 50. výročia založenia katedry do otvorenia spoločného laboratória – LED Lab, ktoré slúži najmä na:

  • výchovu novej technickej inteligencie zameranej na riešenie problematiky návrhu, elektronického riadenia  a charakterizácie nových LED svietidiel elektrickými a optickými metódami,
  • rozvoj metodiky návrhu inteligentného systému riadenia osvetlenia a tvorby nových funkčných štandardov LED svetelných zdrojov pre konkrétne aplikácie,
  • podporu spoločných výskumných a vývojovo-aplikačných aktivít v oblasti organických LED,
  • prípravu vedeckých a odborných príspevkov, ich prezentáciu odbornej, ako aj širokej laickej verejnosti prostredníctvom prezentácií na odborných fórach alebo konferenciách, príspevkov v časopisoch, zborníkoch a využitím web aplikácií,
  • podávanie patentov na základe výsledkov získaných v oblasti výskumu, vývoja a aplikácie LED a organických LED,
  • prezentácia spoločenskej zodpovednosti OMS za rozvoj a vzdelávanie v priestoroch spoločného laboratória a taktiež v spoločných priestoroch na pôde Slovenskej technickej univerzity.
     

LED Lab

OMS zabezpečila kompletnú rekonštrukciu priestorov laboratória a investovala do zakúpenia potrebných prístrojov. O osvetlenie laboratória sa starajú naše Elite produkty Indirect Vega LED (vo verziách Basic, Blue Decorative a RGB Decorative) a Modul Ray Tuneable White. Celá osvetľovacia sústava je prispôsobená na výučbu širokého spektra nastavení, ktoré ponúka DALI riadenie.

LED Lab

Vstupný priestor do laboratória je nasvietený našimi najnovšími LED Spotmi (Track Lotus, Track Avior Advanced, Track Cube, Track Air), ktoré osvetľujú svoju vlastnú „anatómiu“ na vysvetľujúcich plagátoch. Návštevník laboratória má takto možnosť osvojiť si poznatky od základných pojmov (svetelný tok, teplota bielej farby svetla, index vernosti podania farieb), cez konštrukciu a fungovanie jednotlivých svietidiel, až po realizáciu a praktické využitie (režimy svetelných scén, nastavenie požadovanej teploty svetla a iné) najmodernejších osvetľovacích sústav.

Ing. Jozef Martaus, PhD.


Na stiahnutie

Please, fill correctly all fields!
Send